4:2
(1:0)
koniec
  2. Malaguti, 31. Raszkowski, 33. Lopes (10 m rzut karny), 40. Kriezel – 23. Ferreira, 35. Ferreira
  10. Jankowski (CON), 30. Malaguti (CON), 33. Lopes (CON) – 9. Rakić (BIE), 33. Budniak (BIE)   22. Jankowski (CON), 34. Malaguti (CON)