3:0
25:20
25:21
25:21
Pozostaje mi podziękować za relację i życzyć spokojnego wieczoru jak i sukcesów drużyn, którym Państwo kibicują.